Klein beeldmerk Eigen Plek

Eigen Plek

Beeldmerk van Praktijk Eigen Plek

Rust,
Zelfvertrouwen,
Kracht &
Vastberadenheid.

Eigen Plek Praktijk voor bewustwording en integrale coaching

Introductie

Welkom bij Praktijk Eigen Plek

Je ‘Eigen Plek’ horen we allemaal in te nemen.
Bijvoorbeeld in je huidige gezin, je gezin van vroeger, in de klas, op een sportclub, of op je werk. Zodra je je ‘Eigen Plek’ inneemt geeft dit rust, zelfvertrouwen, vastberadenheid en kan je in je kracht staan. Dan kan je net als een boom je wortels laten groeien, aarden en tot stand brengen wat jij graag wilt.

Wat is NEI?

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie. Dit is een mooie unieke methode om de OORZAAK van lichamelijke en/of emotionele klachten op te sporen, het onbewuste bewust maken. Met behulp van de biotensor maak ik contact met het onderbewuste en kunnen blokkades tussen je bewuste en onderbewuste opgespoord worden. Hierbij is het niet noodzakelijk om de volledige emoties weer op te roepen en her te beleven. Lange praatsessies zijn dan ook niet nodig.

Zolang je bewuste en onderbewuste niet congruent zijn kost dit energie en kan dit leiden tot:

• ongewenst gedrag;

je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt. Zoals onder andere nagelbijten, pesten of een rook-, drank,- drugs-, gok-, of eetverslaving.

• ongewenst gevoel;

zoals gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, (faal)angst, depressie, verdriet, eenzaamheid. Dit kan leiden tot onder andere fobieën, leer- en concentratieproblemen, dyslexie / dyscalculie, ADHD/ADD, stress of slapeloosheid.

• fysieke klachten;

ons onderbewuste overlevingsmechanisme zal er alles doen om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zich uiteindelijk uiten in fysieke klachten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine, allergieën, hooikoorts, huidproblemen, zoals eczeem en psoriasis, nek- en schouderklachten, burn-out, darmklachten en andere chronische klachten.

Het bijzondere van de NEI methode is dat we bij al deze emotionele en/of lichamelijke klachten op zoek gaan naar de OORZAAK in plaats van de klachten te onderdrukken.

Naast de NEI methode maak ik ook gebruik van Reiki, Familieopstellingen, NLP en EMDR.

Reiki

Door middel van handoplegging wordt de universele energie, ook wel Chi of Ki genoemd, doorgegeven. Wanneer er voor een bepaalde klacht Reiki wordt gegeven, stroomt de universele energie ook naar andere delen in het lichaam. Reiki heelt ook op emotioneel gebied, het werkt helend.

Familieopstelling

In het kort kan het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, als volgt omschreven worden; in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt. Dit kan bijvoorbeeld familie, een relatie of ziekte zijn. Via een opstelling wordt het onbewuste zichtbaar en komt de informatie in het bewustzijn. Wanneer je jezelf ergens bewust van bent, krijg je vrijheid in de keuzes die je wilt maken.

NLP Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP is een praktische communicatie en veranderingstechnologie die mensen meer flexibiliteit in hun communicatie en gedrag biedt.

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Een integratiemethode waarbij de hersenen de emotionele lading van de gebeurtenis loskoppelen. Negatieve beelden, gedachten en emoties veranderen. Een mooie methode voor het verwerken van traumatische gebeurtenissen,- gevoelens en/of angsten.

Toepassingen

Enkele toepassingen uitgelicht:

Autisme

Ik ben ervan overtuigd dat vrijwel ieder kind aanzienlijk kan verbeteren of zelfs volledig kan genezen omdat hun hersenen niet beschadigd zijn maar geblokkeerd. Blokkades die het normaal functioneren van de hersenen onmogelijk maken. Wanneer er daadwerkelijk sprake is van een hersenbeschadiging is volledige genezing mogelijk niet haalbaar. Autisme is geen blijvende lichamelijke ziekte, maar een energetische ziekte. Er is ook niet slechts een oorzaak voor het ontstaan van autisme, autisme ontstaat door een opeenstapeling van verschillende factoren. De oorsprong hiervan kan al in de baarmoeder liggen. Nei is hier een geweldige methode voor. Emotionele blokkades kunnen hiermee “opgeruimd” worden, zelfs datgene wat doorgegeven wordt van generatie op generatie.
Voor het ontstoren van vaccinaties en medicatie maak ik gebruik van homeopathie.

Vaccinatieschade (zeer actueel)

De voordelen van vaccineren zijn zo groot dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Vaccins blijken meer bijwerkingen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Denk aan oorontsteking, luchtwegklachten, allergieën gedrags- of ontwikkelingsveranderingen, huidklachten, spierkrampen, oververmoeidheid en epilepsie. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden. In mijn praktijk kom ik geregeld klachten tegen die betrekking hebben op vaccinatieschade. Gelukkig kan dit behandeld worden met homeopatische geneesmiddelen, het zogeheten ontstoren van de vaccinatie. Door het innemen van een homeopatische verdunning (in korrelvorm) van het betreffende vaccin, kan het vaccin door het lichaam ontstoort worden. De resultaten hiervan zijn wonderbaarlijk.

Allergieën

Een allergie is geen ziekte, maar een symptoom van het niet optimaal functioneren van het immuunsysteem en de regulatiemechanismen.
Ben je allergisch of intolerant voor een bepaald voedingsproduct dan geeft het aan dat je noodzakelijke wijzigingen mag doorvoeren in jezelf, zodat je op een positieve manier gebruik kan maken van waardevolle eigenschappen in jezelf waar dit product symbool voor staat.
Met NEI kunnen we op zoek naar de oorzaak van de allergie, het onbewuste bewust maken.
Dit is mogelijk bij alle soorten voedselallergie, huisstofmijt, haren van dieren, parfum, make-up etc.

Dyslexie / Dyscalculie

Hiervoor maak ik gebruik van een geweldig protocol waarmee we op zoek gaan naar de geblokkeerde letters en/of cijfers en de faalangst die daarmee samen gaat.

Zwangerschap

Zwanger worden is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Misschien ben je hier al geruime tijd mee bezig en heb je samen met je partner al allerlei wegen bewandeld. Met NEI kunnen we kijken wat er op emotioneel vlak in de weg staat. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van het uitblijven van de zwangerschap.

Ik kan ook ondersteuning bieden tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld bij extreme vermoeidheid, misselijkheid of andere klachten. Er kan tijdens de zwangerschap contact gemaakt worden met het ongeboren kindje om te kijken of hij/zij nog iets nodig heeft, bijvoorbeeld bij een stuitligging.

Postnataal trauma (Geboortetrauma) Trauma van moeder en kind.

Sommige vrouwen beleven gebeurtenissen, dit kan zowel tijdens de zwangerschap zijn als direct na de geboorte, die als traumatisch worden ervaren. Zoals bijvoorbeeld;
– controleverlies tijdens de bevalling bv niet volledig geïnformeerd zijn over de uitgevoerde medische procedures.
– spoedkeizersnede
– kunstverlossing (vacuum/tang)
– zwangerschapscomplicaties, bv vroeggeboorte, zwangerschapsvergiftiging.
Het trauma kan ook ontstaan door de ervaring van de bevalling, bv weinig steun ervaren van partner of zorgverleners, gevoel van controleverlies, duur van de bevalling, (kort of lang), zeer pijnlijke bevalling of het gevoel hebben niet gehoord te worden.
Nei is een mooie methode, voor moeder en kind, om dit trauma op te sporen en te verwerken.

Artikelen

Mijn artikelen zijn geschreven voor foryoumagazine.nl

Karma: de wet van oorzaak en gevolg

Foto bij artikel over Karma

Wat is nu eigenlijk karma? Het woord ‘karma’ komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘doen’ of ‘handeling’. In het hier en nu betekent het gewoon dat iemands karma zijn of haar eigen handelen is en dat de gevolgen die daaruit voortvloeien voor hem of haar zijn. Dat kan in dit leven zijn, maar dat kan ook voortkomen uit vorige levens.

Iedereen maakt in zijn leven wel iets mee wat als traumatisch wordt ervaren. Dit kan op bewust niveau zijn, bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, maar het kan ook op onbewust niveau zijn en voortkomen uit een vorig leven. Het kan dus zo zijn dat je in dit leven iets meemaakt waardoor er iets uit een vorig leven getriggerd wordt. We zetten dit zelf in gang. We weten onbewust wat we gedaan hebben en worden als een ‘magneet’ weer naar eenzelfde situatie getrokken, om iets goed te maken of de ‘beloning’ te krijgen voor wat we goed gedaan hebben. Karma hebben we met personen waar we in dit leven mee te maken krijgen; of dat nu in een relatie is, familie, vrienden of ‘zomaar’ personen zijn. Daarom voelt het bij de ene persoon alsof je diegene al je hele leven kent, of ben je, zonder de persoon te kennen, al bevooroordeeld. Bijvoorbeeld binnen een relatie waar er sprake is van karma heeft de ene persoon vaak een dienstbare rol en offert zich op (onbewust, schuldig voelen) terwijl de ander dit nooit doet.

Wanneer je deze verbinding losmaakt, is er weer keuzevrijheid en kunnen ze beiden weer zijn wie ze willen zijn. Je kunt het zien als relatietherapie; een snelle en effectieve manier om de liefde weer te laten stromen. Het is belangrijk om karmische verbindingen los te maken, zowel voor het fysieke als voor het emotionele vlak. Het zorgt voor de energetische genezing van je ziel. Dit kan allemaal met behulp van de NEI-methode.

Autisme: in en uit verbinding

Foto bij artikel autisme

Kinderen met autisme zijn hier op aarde met een boodschap. Zij willen ons iets vertellen; houden ons een spiegel voor. Zij zijn niet voor niets nu met zovelen. Zij kunnen geen verbinding meer voelen met zichzelf en sluiten zich af voor indrukken van buitenaf. Dat is de spiegel die zij ons voorhouden. De samenleving is die verbinding kwijt: in verbinding zijn met jezelf en met anderen.

Ik ben ervan overtuigd dat vrijwel ieder kind aanzienlijk kan verbeteren of zelfs volledig kan genezen, omdat hun hersenen niet beschadigd zijn maar geblokkeerd. Wanneer er hersen­beschadiging is opgetreden, zoals kan voorkomen bij sommige hersenziekten, heftige epileptische aanvallen of na hersenvliesontsteking (meningitis) of hersenontsteking (encephalitis), is een volledige genezing mogelijk niet haalbaar. Toch worden de meeste kinderen gezond geboren en ontwikkelen ze zich in het begin normaal.
Waardoor kan een kind dan plotseling terugvallen en zijn vaardigheden kwijtraken die hij in de eerste 12 tot 24 maanden heeft ontwikkeld? In de genen van het kind kan wel een zekere gevoeligheid zitten om autisme te ontwikkelen, namelijk als er door verschillende oorzaken schade wordt toegebracht aan zijn gezond functionerende hersenen. Autisme is niet het resultaat van blijvende schade aan het hersenweefsel; er is slechts sprake van een blokkade die het normaal functioneren van de hersenen onmogelijk maakt.
Autisme is geen blijvende lichamelijke ziekte maar een energetische ziekte, en er is niet slechts één oorzaak voor het ontstaan van autisme. Autisme ontstaat door een opeenstapeling van verschillende factoren. NEI is hier een geweldige methode voor. Emotionele blokkades kunnen hiermee opgeruimd worden; zelfs datgene wat doorgegeven wordt van generatie op generatie. Tevens maak ik gebruik van homeopathie voor het ontstoren van medicatie en vaccinaties.

Vaccinatieschade behandelbaar!

Foto bij artikel vaccinatieschade

In Nederland wordt op grote schaal ingeënt: kinderen, ouderen, risicogroepen en ­reizigers naar verre landen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, want natuurlijk wil je je kind of jezelf beschermen tegen allerlei ziekten. Vaccineren roept bij veel mensen emoties op. Gelukkig is iedereen vrij om te kiezen voor wel of niet vaccineren en bestaat er geen ‘goed’ of ‘fout’.

De voordelen van vaccineren zijn zo groot dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de nadelen ervan. Vaccins blijken veel meer bijwerkingen te hebben dan tot nu toe werd aangenomen. Denk aan oorontsteking, luchtwegklachten, ­allergieën, gedrags- of ontwikkelingsverandering, huidklachten, spierkrampen, oververmoeidheid en epilepsie. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van het totaal aan bijwerkingen.

In mijn praktijk kom ik dan ook geregeld op vaccinatieschade. Gelukkig kan dit behandeld worden met homeopathische genees­middelen; het zogeheten ‘ontstoren’ van de vaccinatie. Door het toedienen van een homeopathische verdunning van het betreffende vaccin, kan het vaccin door het lichaam ontstoord worden. De resultaten hiervan
zijn wonderbaarlijk. Dit homeopathische middel kan ook preventief gebruikt worden. Daarmee wordt in feite een bescherming op vitaal niveau toegebracht, zodat het vaccin die niet kan verstoren.

Het lichaam wordt gewaarschuwd dat er kunstmatige ziekten aankomen. Zo kunnen eventuele bijwerkingen worden voorkomen. De homeopathie biedt ook de mogelijkheid om medicatie te ontstoren, zoals antibiotica, prednison of een narcosemiddel.

Verder kun je bij Praktijk Eigen Plek ook terecht voor een mooie NEI-sessie, een stukje bewustwording, een familieopstelling of een heerlijke Reikibehandeling.

Schoonheid komt van binnenuit

Foto bij Schoonheid komt van binnennuit

Ieder mens wil er stralend uitzien en hoe cliché dit ook klinkt: ‘schoonheid komt van binnenuit’. Als je goed in je vel zit, dan straal je dit ook uit.

Bij Praktijk Eigen Plek is het dan ook ‘de binnenkant’ waar we mee aan de slag gaan. Je komt met een bepaalde klacht naar de praktijk. Dit kunnen chronische klachten zijn, hooikoorts, allergieën of klachten die geen aanwijsbare lichamelijke oorzaak hebben, zoals darmkrampen, oorsuizen of vermoeidheid. Deze klachten ontstaan vanuit ­(emotionele) blokkades. Samen gaan we op zoek naar de oorzaak hiervan in plaats van de klacht te onderdrukken. Dit alles leidt tot een stukje bewustwording: je wordt je bewust van jezelf, je gedrag, gedachtes en emoties en maakt ruimte voor het nieuwe dat je wenst te ervaren. Dit kan ook op het gebied van natuur, voeding, straling, vaccinatieschade en dergelijke zijn.

De methodes waar ik in de praktijk gebruik van maak, zijn onder andere NEI, familieopstellingen en Reiki. Ter ondersteuning gebruik ik de volgende middelen: Gemmoplex, ­Homeoflowerplex, Bachbloesem, ­Berenholremedies en homeopatische geneesmiddelen, ­zoals de Constitutieplex. Tevens maak ik gebruik van homeopathie om vaccinaties te ontstoren.

Bij Praktijk Eigen Plek gaan we voor dat stukje bewustwording en coaching om er weer ­stralend uit te zien!

NEI: mooie methode voor iedereen!

Foto bij NEI mooie methode voor iedereen

Voor iedereen wel herkenbaar: een verkoudheid, hoofdpijn een ontsteking waar je te lang mee door blijft lopen. We onderdrukken de pijn en hebben geen tijd om er even bij stil te staan. Met NEI kan dat nu ook anders.

‘NEI’ staat voor ‘Neuro Emotionele Integratie’. Dit is een mooie, unieke methode om de oorzaak van lichamelijke en/of emotionele klachten op te sporen. Met behulp van de biotensor maak ik contact met het onder-bewuste en kunnen blokkades tussen je bewuste en onder-bewuste opgespoord worden. Hierbij is het niet noodzakelijk om de volledige emoties weer op te roepen ente herbeleven. Lange praatsessies zijn dan ook niet nodig.

Enkele voorbeelden waarbij de NEI-methode voor kinderen een geweldige uitkomst is: huilbaby’s / bedplassen of moeite met zindelijk worden / angsten, zoals faalangst / slaapproblemen / gebrek aan zelfvertrouwen / hooikoorts of allergieën / concentratie- of leerproblemen / AD(H)D / dyslexie en dyscalculie / autisme / onverwerkte traumatische ervaringen / huidproblemen.

Vaccinaties kunnen ook blokkades vormen die een verdere genezing in de weg staan. Deze kunnen voor uiteenlopende klachten zorgen, bijvoorbeeld gedragsstoornissen, onrust, agressie, luchtweginfecties en immuun­problemen. Ik kan, met behulp van de biotensor, de vaccinatieschade opsporen. De vaccinaties kunnen ontstoord worden met homeopathische geneesmiddelen (Isotherapie). Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de resultaten onvoorstelbaar kunnen zijn. Ik heb drie hooggevoelige kinderen. Mijn jongste zoontje (nu 4 jaar) sprak tot 3,5 jaar onverstaanbaar; hij had zijn eigen taal. Na het ontstoren is hij goed gaan praten. Mijn dochter Charlotte (7 jaar) is een deel van haar onrust hierdoor kwijtgeraakt en mijn zoon Sebastiaan (12 jaar) is rustiger geworden, minder snel geïrriteerd en boos.

Contact & Tarieven

Afspraken kunnen worden ingepland op;
– maandag van 9.00 tot 14.30
– dinsdag van 9.00 tot 13.30
– woensdag van 9.00 tot 14.30
– donderdag van 9.00 tot 13.30

Mocht het niet lukken om op deze dagen en binnen deze tijden een afspraak in te plannen dan kunnen we in overleg op zoek naar een andere mogelijkheid.

Nei consult duurt maximaal 90 minuten € 87,50
Testen op afstand  via een foto is vanaf € 30,-
Reiki behandeling van 60 minuten € 45,-
Alle bedragen zijn inclusief B.T.W.

Voor meer informatie, vragen of een afspraak
ben ik bereikbaar via telefoon, mail en WhatsApp.

Volg Praktijk Eigen Plek op Facebook.

Contactgegevens
Ruth de Boorder-Van Houdenhoven
Gravin Sabinastraat 47
3284 AN Zuid-Beijerland
06 – 10 48 23 31
info@praktijkeigenplek.nl