Karma: de wet van oorzaak en gevolg

Foto bij artikel over Karma

Wat is nu eigenlijk karma? Het woord ‘karma’ komt uit het Sanskriet en betekent letterlijk ‘doen’ of ‘handeling’. In het hier en nu betekent het gewoon dat iemands karma zijn of haar eigen handelen is en dat de gevolgen die daaruit voortvloeien voor hem of haar zijn. Dat kan in dit leven zijn, maar dat kan ook voortkomen uit vorige levens.

Iedereen maakt in zijn leven wel iets mee wat als traumatisch wordt ervaren. Dit kan op bewust niveau zijn, bijvoorbeeld een ongeluk of ziekte, maar het kan ook op onbewust niveau zijn en voortkomen uit een vorig leven. Het kan dus zo zijn dat je in dit leven iets meemaakt waardoor er iets uit een vorig leven getriggerd wordt. We zetten dit zelf in gang. We weten onbewust wat we gedaan hebben en worden als een ‘magneet’ weer naar eenzelfde situatie getrokken, om iets goed te maken of de ‘beloning’ te krijgen voor wat we goed gedaan hebben. Karma hebben we met personen waar we in dit leven mee te maken krijgen; of dat nu in een relatie is, familie, vrienden of ‘zomaar’ personen zijn. Daarom voelt het bij de ene persoon alsof je diegene al je hele leven kent, of ben je, zonder de persoon te kennen, al bevooroordeeld. Bijvoorbeeld binnen een relatie waar er sprake is van karma heeft de ene persoon vaak een dienstbare rol en offert zich op (onbewust, schuldig voelen) terwijl de ander dit nooit doet.

Wanneer je deze verbinding losmaakt, is er weer keuzevrijheid en kunnen ze beiden weer zijn wie ze willen zijn. Je kunt het zien als relatietherapie; een snelle en effectieve manier om de liefde weer te laten stromen. Het is belangrijk om karmische verbindingen los te maken, zowel voor het fysieke als voor het emotionele vlak. Het zorgt voor de energetische genezing van je ziel. Dit kan allemaal met behulp van de NEI-methode.